CONTRACTACIÓ EFICAÇ

Amb la liberalització del mercat elèctric, aquells usuaris amb subministraments de més de 10kW de potència contractada – principalment, Pimes i empreses – estan obligats a formalitzar un contracte de subministrament elèctric amb una comercialitzadora de mercat lliure. Per poder mantenir al llarg del temps unes condicions competitives, el consumidor ha de negociar periòdicament amb l’empresa comercializadora i fins i tot pot optar per canviar de subministrador. Actualment, existeixen més de 150 comercializadoras elèctriques actives i totes es presenten amb missatges d’estalvi, no obstant això, unes són definitivament millors que unes altres.

Des de ENERGESTIC, ens encarreguem de negociar periòdicament els contractes de subministrament dels nostres clients, garantint al consumidor la disposició d’unes condicions competitives al llarg del temps. Aportant els profunds coneixements que tenim en la regulació actual, garantim els drets dels consumidors i evitem desagradables sorpreses producte de clàusules inadequades en els contractes de subministrament.

GARANTIA DAVANT NOTARI!

ENERGESTIC negocia tant contractes en baixa tensió com de mitjana/alta tensió.

Per a subministraments de baixa tensió, disposem d’una central de compres on el consumidor es beneficia del poder de la demanda agregada per disposar d’unes tarifes més beneficioses que si negociés el seu contracte de manera individual. Davant notari, negociem els preus de forma conjunta reduint els costos de gestió i ajudant al consumidor a mantenir unes condicions realment competitives de forma indefinida, segons vagi evolucionant el mercat a llarg termini.

En mitjana/alta tensió, realitzem un estudi de mercat personalitzat per a cada client. A partir de l’experiència en negociació d’aquest tipus de contractes, disposem d’una visió molt àmplia del mercat i de les condicions presentades a altres consumidors, eina indispensable per conèixer la competitivitat de les ofertes presentades a cada moment.

Vols saber com podem ajudar-te a reduir costos, energia i optimitzar recursos?